Welke getallen moet je kennen als freelancer?

Als je als freelancer werkt via een SBK, je een uitkering krijgt of spaart om het zogenaamde kunstenaarsstatuut te behalen of te verlengen, dan zijn er heel wat nuttige cijfers en getallen die je moet kennen. We sommen ze graag even voor je op.

€ 60.10

Het cachetloon is sinds 1 juni 2017 gestegen naar € 60,10. Als artiest kan je gebruik maken van een voordeelregel om je toegang tot de werkloosheid te bewijzen, het kunstenaarsstatuut te behalen of te verlengen of jouw gewerkte dagen te bewijzen aan de VDAB. Deze regel bepaalt dat je niet het aantal gewerkte dagen moet rekenen, maar jouw brutoloon gedeeld wordt door het cachetloon om zo jouw aantal gewerkte dagen te bepalen. Let wel, dit is enkel voor contract waar je vergoed wordt per taak (ook wel taakloon genoemd).

 

312 Dagen

Zoveel dagen moet je bewijzen in België om toegang te krijgen tot de werkloosheid. Dit is voor iedere werknemer jonger dan 36 jaar het geval in België. Het aantal dagen is leeftijdsgebonden.

LEEFTIJD Te bewijzen min. aantal arbeidsdagen in loondienst en referteperiode
Minder dan 36 jaar ofwel 312 dagen gedurende 21 maanden voorafgaand aan de aanvraag
Van 36 tot 49 jaar ofwel 468 dagen gedurende 33 maanden voorafgaand aan de aanvraag
Vanaf 50 jaar ofwel 624 dagen gedurende 42 maanden voorafgaand aan de aanvraag

 

Onthoud wel dat je, indien je als artiest werkt en je betaald wordt per taak, je gebruik kan maken van de cachetregeling om deze dagen te bewijzen. Voor alle andere gevallen telt elke gewerkte dag als 1 dag, ongeacht wat je verdient.

156 Dagen

Dit getal kent twee belangrijke toepassingen. Eerst en vooral is dit het aantal dagen dat je moet bewijzen voor de initiële toekenning van het kunstenaarsstatuut. (lees ook: Wegwijs in het labyrint van het kunstenaarsstatuut). Nadat je de 312 dagen van je eerste toekenning hebt gekregen, moet je een jaar later nog eens 156 dagen bewijzen in de afgelopen 18 maanden om het statuut te verkrijgen.

156 dagen moet je per jaar werken voor de VDAB zodat ze je niet kunnen oproepen voor een gesprek of je verplichten om werk te zoeken buiten de culturele sector.

3 contracten

Nadat je het statuut behaald hebt, kan je deze voordeelregel elk jaar verlengen. Dit doe je door minstens 3 artistieke contracten van minder dan 3 maanden te bewijzen aan de RVA. Dit moet je bewijzen door jouw C4 ’s en contracten te bezorgen aan jouw vakbond of HVW. Voor welke datum je dit moet bewijzen is voor iedere persoon anders en is afhankelijk van de datum van jouw initiële toekenning.

€ 0.3460

Het bedrag voor de forfaitaire kilometervergoeding is een bedrag dat door de overheid wordt vastgelegd. Dit bedrag per kilometer wordt regelmatig aangepast aan de index. Sinds 1 juli 2017 is het bedrag opgetrokken naar € 0.3460 per kilometer. Een werkgever is echter niet verplicht de onkostenvergoeding voor gebruik van de eigen wagen te berekenen aan de hand van dit tarief. Je mag een lager of hoger tarief hanteren, als je kan bewijzen dat dit verantwoord is. Je kan dus ook een ander bedrag onderhandelen met jouw opdrachtgever.

€ 6 en € 18 maaltijdvergoeding (séjour)

In paritair comité 304, podiumkunsten, zijn forfaitaire maaltijdvergoedingen voor reisvoorstellingen vastgelegd. € 6 voor een lichte maaltijd en € 18 voor een hoofdmaaltijd.
Je hebt hier als werknemer recht op en dit is een vergoeding eigen aan de werkgever.
De vergoeding kan afgekocht worden met een maaltijd of maaltijdcheques..