De Crew

Vakantiegeld

Wat is vakantiegeld?

Jouw vakantiegeld is een bepaald percentage van jouw brutoloon. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van jouw brutoloon en het aantal dagen dat je het jaar ervoor gewerkt hebt. Het is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Er is enkelvoudig vakantiegeld en dubbel vakantiegeld. Het enkelvoudig vakantiegeld is het loon dat je krijgt op een betaalde vakantiedag. Je loon wordt die dag niet uitbetaald, maar je krijgt jouw enkelvoudig vakantiegeld. Dit is dus geen extraatje. Het dubbel vakantiegeld wel, want dat is de extra premie die je krijgt voor de zomervakantie.

Bedienden, arbeiders en studenten

Voor bedienden, arbeiders en studenten is de regeling niet hetzelfde.
Bedienden en arbeiders krijgen hun vakantiegeld op een ander moment uitbetaald en als jobstudent heb je geen recht op vakantiegeld.

Bedienden krijgen hun enkelvoudig en dubbel vakantiegeld samen met hun loon mee uitbetaald. Arbeiders krijgen hun enkel vakantiegeld één keer per jaar gestort van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)Studenten hebben geen recht op vakantiegeld.

Werk je als kunstenaar/artiest? Dan ben je op papier een bediende, zoals je kan terugvinden op jouw contract, maar jouw vakantiegeld wordt uitbetaald zoals dat van een arbeider. Dus ook als kunstenaar/artiest zal jouw vakantiegeld één keer per jaar gestort worden door de RJV in mei of juni.

Enkel bedienden kunnen dus hun vakantieattest via De Crew opvragen. Arbeiders en artiesten kunnen dit bekomen via de RJV.