We spreken vaak over het kunstenaarsstatuut, maar helaas is dit een term die de lading niet dekt. Het kunstenaarsstatuut is geen sociaal statuut als zodanig. Er zijn maar enkele sociale statuten in België: werknemen (arbeider of bediende), zelfstandige, ambtenaar en student.

Wat is het dan wel?

Je kan het sociaal statuut van werknemer hebben, maar wel werkloos zijn. Wanneer dat zo is het kan het zijn dat je recht hebt op een uitkering. Het kunstenaarsstatuut is dan eigenlijk gewoon een voordelige manier om een uitkering te behalen, te behouden en stabiel te houden qua bedrag.

Hoe werkt het?

Elke werknemer moet in België een aantal dagen gewerkt hebben om recht te hebben op een uitkering en dat is voor artiesten niet anders. Men moet eerst een bijdrage leveren om te genieten van het sociaal opvangnet. Het aantal dagen is afhankelijk van de leeftijd.

Cachetregel

Omdat artiesten onregelmatig werken met korte opdrachten of vaak een totaalbedrag krijgen dat zelf mogen spreiden, wordt er voor artiesten gekeken naar het bedrag dat ze bruto verdiend hebben met een taakloon. Dit is in plaats van het effectief aantal dagen dat ze gewerkt hebben. Dit noemen we de cachetregeling. Het cachetloon is momenteel vastgelegd op € 60,10 (indexeert elk jaar).

Zoals hierboven vermeld, is het aantal dagen dat je moet bewijzen leeftijdsgebonden:

  • Jonger dan 36 jaar: bewijzen dat je 312 dagen gewerkt hebt in de laatste 21 maanden x € 60,10 = € 18.751,20 bruto
  • Van 36 tot 49 jaar: 468 dagen in de laatste 33 maanden x € 60,10 = € 28.126,80 bruto
  • Vanaf 50 jaar: 624 dagen in de laatste 42 maanden x € 60,10 = € 37.502,40 bruto

Maximum 1/3de van de opdrachten mag niet artistiek zijn.

 

Cumulregel

De cumulregel wordt toegepast op artiesten die een werkloosheidsuitkering combineren met artistieke prestaties vergoed met een taakloon.

Het taakloon wordt maandelijks gebruikt om te berekenen hoeveel dagen uitkering artiesten verliezen in het komende kwartaal.
Brutomaandloon – (aantal gewerkte dagen/maand x 90,15) : 90,15 = aantal dagen geen uitkering

 

 

Taakloon

In Art. 10 MB 26 november 1991 staat duidelijk beschreven wat een taakloon is: “het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen dit loon en het aantal arbeidsuren waaruit deze activiteit bestaat.” Het schrijven van een script, een concert, een theaterstuk opvoeren of op de set van een film een rol vertolken, kunnen dus als taak aanzien worden.

In ’t kort: een taakloon is een loon dat je krijgt om een bepaalde taak uit te voeren, ongeacht het aantal uren dat je eraan spendeert.

Vragen?

Een hele boterham dus, maar mocht het niet duidelijk zijn, aarzel niet om contact op te nemen met ons.